: щастие

Есен под луната

Това е архетипът на идилията. Хармонията, която може да разчита, че ще бъде необезпокоявана, понеже е за кратко.

Read more

Оскъдно изобилие

Казват, че който се роди беден, умира глупав. Животът показва, че се случва и обратното.

Read more