: ценност

Жилото

Пчелите могат да дават мед, но жилят само едни път и това им коства живота.

Read more