: философия

Тържеството на конкретиката

Човечеството върви към глобализация, а в същото време едвам балансира по коварния ръб между планетарната мащабност и индивидуалната особеност.

Read more

Скачени съдове

Източният знак хармония включва винаги крехко равновесие и съчетаване на противоположности. Като скачени съдове, които са меки като мехове, менят си формата и от тази пластика ту единият е по-голям и висок, ту другият е по-нагоре от него.

Read more

Неродени призраци

Електронните мрежи, медиите и другите средства за пропаганда тиражират страха до тероризъм.

Read more

Кръгло судоку

Същността на судоку като система e мисловната спойка, с която кръговата логика подрежда цифрите в квадрата

Read more