: Фейсбук

Приумица играе с хаоса

Често хаос се казва на всичко, което е неведомо сложно и не подлежи на подреждане със средствата и ресурсите, с които разполагаме.

Read more