: успех

Сенки от книги

В книжарниците седят умни хора, които упорито и дори отчаяно се укриват там от прозрението, че отвън светът е плоско оразмерен от парите.

Read more

Жилото

Пчелите могат да дават мед, но жилят само едни път и това им коства живота.

Read more