: теменужки

Ръбът на балкона

Вятърът подмята мирис на влажна пръст. А теменужките слушат с треперливите си горни листенца.

Read more