: съзнание

Опашките на котките

Котката е нашето безсъние. Разхожда го по денонощията и опашката и лесно се проточва между дни и вечери.

Read more

Повелителят на калъпите

Двайсти век беше обсебен от идеологиите. Една световна война и следвоенен свят с железни завеси и бетонни стени очертаваха ясно техните територии.

Read more

Отрязъкът на бързината

Смята се, че материята е най-бавната форма на енергията. Вълната, спряна в устрема си почти на място, за да бъде частица.

Read more