: стихия

Тежката светлина

Стихиите са несговорчиви, но пък много убедителни. С тях не се спори, защото никой не може да се случва с тяхната скорост.

Read more

Течно провидение

Ако водата отнася човешките мисли и емоции, къде ли ги оставя? И дали въобще може да се разтоварва от тях?

Read more

Поривът на пламъка

Ако пламъкът надмогне собствената си стихия и я облагороди, той се добира до привилегията на най-свещената си функция.

Read more