: смях

Дългите носове да бъдат дървени

А шегата, тя е наполовина лъжа и още толкова истина, гарнирани със закачка. Хуморът много често е силен начин да бъде казана истината, облечена в смях, че да не смущава с голотата си.

Read more

Оксиморонично

А клоунът е добрият рицар на смеха. С гримирани върху лицето си готови мимики.

Read more