: свят

Фигурата на дома

Дали е поносима странността да бъдеш цивилизован номад, който снове между готови построени къщи, винаги имат какво да обитава, но домът все още му предстои?

Read more

Приумица играе с хаоса

Често хаос се казва на всичко, което е неведомо сложно и не подлежи на подреждане със средствата и ресурсите, с които разполагаме.

Read more