: светлина

Проблясъци на лятото

Излишъкът на светлика властва предимно в сърцевината на деня, когато идва от центъра на небосвода и пряко.

Read more

Кристали от ефира

Дни на светци и езически ритуали са плътно разположени около времето на преломната трансформация на намаляващия ден в нарастващ.

Read more