: пространство

Отрязъкът на бързината

Смята се, че материята е най-бавната форма на енергията. Вълната, спряна в устрема си почти на място, за да бъде частица.

Read more