: прогрес

Скачени съдове

Източният знак хармония включва винаги крехко равновесие и съчетаване на противоположности. Като скачени съдове, които са меки като мехове, менят си формата и от тази пластика ту единият е по-голям и висок, ту другият е по-нагоре от него.

Read more

Връщане към нищото

Теоретичната база на нищоправенето в днешно време е богата и разгърната почти като идеология. При това утопична.

Read more