: прогрес

Сенки от книги

В книжарниците седят умни хора, които упорито и дори отчаяно се укриват там от прозрението, че отвън светът е плоско оразмерен от парите.

Read more

Оскъдно изобилие

Казват, че който се роди беден, умира глупав. Животът показва, че се случва и обратното.

Read more

Магия без изход?

Указателните табели и те са залутани сякаш. Всички прилики с реални лица и събития са явни, но никога разбрани.

Read more