: приказка

Алюзия за лято

Гледаме календара и смятаме, че лятото ни се полага. И че е длъжно да запълни определени кутийки в него.

Read more

Пътепис в бита

Във владенията на бита, Времето се вцепенява в определени точки из непроветрените стаи.

Read more

Дългите носове да бъдат дървени

А шегата, тя е наполовина лъжа и още толкова истина, гарнирани със закачка. Хуморът много често е силен начин да бъде казана истината, облечена в смях, че да не смущава с голотата си.

Read more