: правилност

Изборът без синоним

Изборът всъщност е процес и резултат. Той не е хитър похват за придобиване на гаранция за правилност.

Read more

Кошери и оси

Тук, при нас, всеки се чувства свободен да ползва природата, да я облагородява по своето усмотрение и творческо хрумване. И никой не се чувства длъжен да озапти нейното разнообразие в правилна шестоъгълна форма.

Read more

Кръгло судоку

Същността на судоку като система e мисловната спойка, с която кръговата логика подрежда цифрите в квадрата

Read more