: отношения

Гъвкавото огледало

И тогава може да се стигне до абсурдната ситуация двете огледала да отразяват единствено собствената си огледалност. И почти да забравят, че светлината, която ги захранва, идва от слънцето.

Read more