: общество

Плашилата пазят

Може да се наложи разни страшнотии да излязат от филмите от жанр фантастика, мистика и трилър и да понаобиколят хорските разсъдъци, упоени от дружелюбност и позитивизъм.

Read more

Мозайка от оазиси

Новозастроени квартали нямат нито едно дръвче, защото земята е твърде скъпа, за да бъде предоставяна на растителността.

Read more

Завръщане… но само на пренесен багаж

От миналото могат да бъдат взимани само фрагменти или елементи, никога нещо в неговата цялост. Тя е скрепването в едно на време, пространство, хора и енергии, което е уникално и не може да се повтори.

Read more