: образование

Плътността разрежда ли се?

А умният човек трябва да е в състояние да прелиства много страници и между тях да открива скрит уплътнения смисъл, сякаш е хербарий.

Read more

Връщане към нищото

Теоретичната база на нищоправенето в днешно време е богата и разгърната почти като идеология. При това утопична.

Read more