: обич

Другият град

Мечтите ни винаги живеят на различно място, защото опознатите от обитаване градове обикновено не са много обичливи и не ги чувстваме ласкави. Въжделенията са другаде.

Read more

Поривът на пламъка

Ако пламъкът надмогне собствената си стихия и я облагороди, той се добира до привилегията на най-свещената си функция.

Read more