: оазис

Мозайка от оазиси

Новозастроени квартали нямат нито едно дръвче, защото земята е твърде скъпа, за да бъде предоставяна на растителността.

Read more