: напредък

Оскъдно изобилие

Казват, че който се роди беден, умира глупав. Животът показва, че се случва и обратното.

Read more

Запетаи без опашки

Затова прилежните точки са си намерили как да пускат следващия смисъл на изречението само в една посока – по възпитаното камшиче на запетаята.

Read more