: мъртви

Поривът на пламъка

Ако пламъкът надмогне собствената си стихия и я облагороди, той се добира до привилегията на най-свещената си функция.

Read more