: мързел

Връщане към нищото

Теоретичната база на нищоправенето в днешно време е богата и разгърната почти като идеология. При това утопична.

Read more