: музика

Изплъзващата се музика

Музиката е жена. Създават я нейните любовници – не са ревниви, дават я на всички. А тя остава добродетелна, независимо кому стане притежание.

Read more

Бижута от ноти

… мелодията разполага с цялата ни същност, за да роди в нея цветове, емоции и дори образи, които се нанизват като бижута от ноти.

Read more