: множество

Градски вълшебства

За да може човекът да има силата да бъде като скала, в която се разбира анонимността на навалицата без да я разсипе, той трябва от време на време да получава своето индивидуално осмислящо удовлетворение.

Read more