: любов

По пътя на книгите

Проектът предвижда посещения на „Пътуваща библиотека“ в организации и центрове за хора в неравностойно положение, предоставяне на подходящи книги, издадени на българския книжен пазар

Read more

Стъкленото момиче

Когато пое в ръцете си първите стъклени парчета, Арчибалт усети нещо друго. Моето присъствие.

Read more

Изплъзващата се музика

Музиката е жена. Създават я нейните любовници – не са ревниви, дават я на всички. А тя остава добродетелна, независимо кому стане притежание.

Read more

Течно провидение

Ако водата отнася човешките мисли и емоции, къде ли ги оставя? И дали въобще може да се разтоварва от тях?

Read more