: кръстопът

Материята на предверието

Четирите посоки се събират на зъл възел и като излязат от Балканите, пак всяка си тръгва за себе си. Множеството лични възли правят плетеница, а тя мрежа и така се хващат съдби…

Read more