: книга

Запетаи без опашки

Затова прилежните точки са си намерили как да пускат следващия смисъл на изречението само в една посока – по възпитаното камшиче на запетаята.

Read more

Плътността разрежда ли се?

А умният човек трябва да е в състояние да прелиства много страници и между тях да открива скрит уплътнения смисъл, сякаш е хербарий.

Read more