: история

Готовите забравени отговори

А хората с авторитет обикновено знаят как да формулират общовалидни твърдения. Или могат да обяснят защо някои други такива не са състоятелни.

Read more

Котлето на страстите

Величавото и героичното в нашата памет вървят ръка за ръка с мъчително нелицеприятното, потулено и скрито.

Read more