: интуиция

Опашките на котките

Котката е нашето безсъние. Разхожда го по денонощията и опашката и лесно се проточва между дни и вечери.

Read more

Скачени съдове

Източният знак хармония включва винаги крехко равновесие и съчетаване на противоположности. Като скачени съдове, които са меки като мехове, менят си формата и от тази пластика ту единият е по-голям и висок, ту другият е по-нагоре от него.

Read more