: интелект

Оскъдно изобилие

Казват, че който се роди беден, умира глупав. Животът показва, че се случва и обратното.

Read more