: избор

Изборът без синоним

Изборът всъщност е процес и резултат. Той не е хитър похват за придобиване на гаранция за правилност.

Read more

Хватката

Властта в обществения и аспект е усилено канализиране на общата енергия и принудителната сила на опазването на порядъка.

Read more

Дупки в оградата

Оградите са прегради, неумолими спиращи средства. Изправеният на пръсти човек се опитва да надникне зад дувара, но зад него най-често вижда мъгла или очертанията на друг стобор, макар и в далечината.

Read more