: идиличност

Топлината на килера

Паметта е този толкова уютен долап, от който винаги може да се извади една везана пъстра носия, да се надене и да погладим с ръка върху гайтаните и сърмата корена на идентичността си.

Read more

Завръщане… но само на пренесен багаж

От миналото могат да бъдат взимани само фрагменти или елементи, никога нещо в неговата цялост. Тя е скрепването в едно на време, пространство, хора и енергии, което е уникално и не може да се повтори.

Read more