: емоция

Феи с прозрачни крила

А има и феи, които не могат толкова лесно да се справят с гравитацията и житейските условности. Те са уловени в мрежи, невидими и неумолими.

Read more

Времето срещу емоциите

Времето и емоциите не могат да ни поделят. И то не защото сме им потребни, ами понеже не можем да се откажем от тях.

Read more