: дом

Другият град

Мечтите ни винаги живеят на различно място, защото опознатите от обитаване градове обикновено не са много обичливи и не ги чувстваме ласкави. Въжделенията са другаде.

Read more

Фигурата на дома

Дали е поносима странността да бъдеш цивилизован номад, който снове между готови построени къщи, винаги имат какво да обитава, но домът все още му предстои?

Read more

Мозайка от оазиси

Новозастроени квартали нямат нито едно дръвче, защото земята е твърде скъпа, за да бъде предоставяна на растителността.

Read more