: град

Другият град

Мечтите ни винаги живеят на различно място, защото опознатите от обитаване градове обикновено не са много обичливи и не ги чувстваме ласкави. Въжделенията са другаде.

Read more

Градски вълшебства

За да може човекът да има силата да бъде като скала, в която се разбира анонимността на навалицата без да я разсипе, той трябва от време на време да получава своето индивидуално осмислящо удовлетворение.

Read more

Мозайка от оазиси

Новозастроени квартали нямат нито едно дръвче, защото земята е твърде скъпа, за да бъде предоставяна на растителността.

Read more

Лежерно

Летният зной идва идва вяло и безмилостно. Разполага се еднообразно, монотонността се разтяга.

Read more