: вълшебство

Градски вълшебства

За да може човекът да има силата да бъде като скала, в която се разбира анонимността на навалицата без да я разсипе, той трябва от време на време да получава своето индивидуално осмислящо удовлетворение.

Read more

Феи с прозрачни крила

А има и феи, които не могат толкова лесно да се справят с гравитацията и житейските условности. Те са уловени в мрежи, невидими и неумолими.

Read more