: Ботев

Течността на самодивите

Обеднели сме откъм смисленост и тършуваме миналото и фолклора, за да намерим нещо, което е отдавнашно и прилежно ни говори за себе си своите откровения.

Read more