: бижута

Бижута от ноти

… мелодията разполага с цялата ни същност, за да роди в нея цветове, емоции и дори образи, които се нанизват като бижута от ноти.

Read more