: библиотека

Плътността разрежда ли се?

А умният човек трябва да е в състояние да прелиства много страници и между тях да открива скрит уплътнения смисъл, сякаш е хербарий.

Read more