Преродени в слово

Истории, които вече са се случили в реалността, “живели” са тогава в емоциите и постъпките на хора, а сега са се преродили в един художествен разказ, за да съществуват още много време – споделени.

Един български мъдрец с иранско име (Азади)

Хади Азади седеше на пейките до храм „Александър Невски“ и слушаше как звънът на камбаните надделява над ромона на листата на дърветата над главата му. Беше се оставил кристалният звук да влиза в душата му и да го омиротворява. Твърдо вярваше, че бог е един, а само различните народи и вери му дават отделни имена…
Read more

Защо „Преродени в думи“

Идеята на „Преродени в думи“ е вие да разкажете своите истории с ваши думи, по начина, по който ги помните, сте ги преживели и желаете да ги споделите, а моето добронамерено въображение ще има грижата да намери блуждаещия контекст и да го скрепи с думи в един (надявам се) въздействащ разказ. Много човешки преживявания и…
Read more