Отровата на облаците

В облаците обикновено витаят не мечтателите, а хората, които отказват да имат връзка с реалността. Мечтателите сътворяват реалност, а хората, зареяни в небесата, бягат от нея. Отровите на самозаблудите обитават онова „горе“, където биха били могли да бъдат сбъркани с извисени неща. Пътят е лесен и кратък – замяна на правилното назоваване с празния звън на благовидно звучащи кухи слова. Проследяването на подмяната е добър антидот срещу натравяне. Защото мисълта, освен да лети в облаците, може да се загуби в тях като в мъгла.

Връщане към нищото

Теоретичната база на нищоправенето в днешно време е богата и разгърната почти като идеология. При това утопична.
Read more

Азът на две места

Гледайки си профила в социалните мрежи, човек се наслаждава на това какво впечатление създава и не е много склонен да се замисли за степента на припокриване с представата, която сам има за личността си.
Read more

Кръгло судоку

Същността на судоку като система e мисловната спойка, с която кръговата логика подрежда цифрите в квадрата
Read more

Завръщане… но само на пренесен багаж

От миналото могат да бъдат взимани само фрагменти или елементи, никога нещо в неговата цялост. Тя е скрепването в едно на време, пространство, хора и енергии, което е уникално и не може да се повтори.
Read more