Дантела от слово

С думите може да се изплетат рехави и фини текстове, в които смисълът да бъде в недоизказаната ефирност между словата, тъй както дантелата краси с прозрачността си. От друга страна, сложните плетеници на значенията създават същите завъртулки на смисъла. Превесът на орнамента над същината е привиден и повърхностен, защото зад него стои дълбочина и сложност, които не могат да бъдат изказани с прости средства. Ако от словото се плете дантела, тя може да бъде двойнствено красива – веднъж с богатия товар на значението на думите и втори път с играта и противоборството между тях.

Жонглирането с думи

Думите са само празен съд, ако не се употребяват смислено. Съдържанието му се разтваря в небитието, когато ги използват само като украса или приятен звън на звуци. Хората не назовават нещата с правилните им имена, защото искат да си осигурят благозвучието на заблудата. А тя е примамлива с безметежността си. Празнословието е празна дума, пуст…
Read more