Дантела от слово

С думите може да се изплетат рехави и фини текстове, в които смисълът да бъде в недоизказаната ефирност между словата, тъй както дантелата краси с прозрачността си. От друга страна, сложните плетеници на значенията създават същите завъртулки на смисъла. Превесът на орнамента над същината е привиден и повърхностен, защото зад него стои дълбочина и сложност, които не могат да бъдат изказани с прости средства. Ако от словото се плете дантела, тя може да бъде двойнствено красива – веднъж с богатия товар на значението на думите и втори път с играта и противоборството между тях.

Топлината на килера

Паметта е този толкова уютен долап, от който винаги може да се извади една везана пъстра носия, да се надене и да погладим с ръка върху гайтаните и сърмата корена на идентичността си.
Read more

Лежерно

Летният зной идва идва вяло и безмилостно. Разполага се еднообразно, монотонността се разтяга.
Read more

Огънят

Човешките души са светулки – имат си по един вътрешен пламък. При кристално чистите хора, тяхната същност усилва светлината им
Read more