Recent Posts by Ана Димитрова

Извънредно ежедневие

Голямата, цяла, солидно смислена истина, която важи за достатъчно много хора. Обществото я изкихва на дребни капчици, които падат и върху още незаразени хора. Някой киха? Какъв прекрасен ужас! Честито, имаме пандемия. Това е актуалното извънредно ежедневие.

Read more

Артикулите на приказката

И очите се захласват и възторгват, та ни информират, че е настанал празник, светъл, украсен. Разпознали са артикулите на една приказка

Read more

Сенки от книги

В книжарниците седят умни хора, които упорито и дори отчаяно се укриват там от прозрението, че отвън светът е плоско оразмерен от парите.

Read more

Да живееш книжно

Една диплома, сама за себе си, не е ускорител на времето. То се сгъстява и забързва само ако нейният титуляр реши да реализира знанията, които трябва да стоят зад нея.

Read more

Recent Comments by Ана Димитрова