септември 2019

Да живееш книжно

Една диплома, сама за себе си, не е ускорител на времето. То се сгъстява и забързва само ако нейният титуляр реши да реализира знанията, които трябва да стоят зад нея.

Read more