2018

Да откриеш цвят

Във всички посоки, само в края на вертикала има едно небе за погледа. Понякога природата надделява над полиса и прави свое небе – свод от цъфнали дървета.
Read more

Ръбът на балкона

Вятърът подмята мирис на влажна пръст. А теменужките слушат с треперливите си горни листенца.
Read more

Въодушевление

Всяка вейка иска да изкаже цвета си. Има алергия към бялото на снега. Където я е щипало то, порастват и пъпки.
Read more