март 2017

Петниста пролет

И времето е на петна. От по няколко дни. И все са благодатни за това пръстта да се изгуби под всичко, що е пробило отнякъде

Read more

Готовите забравени отговори

А хората с авторитет обикновено знаят как да формулират общовалидни твърдения. Или могат да обяснят защо някои други такива не са състоятелни.

Read more

Изплъзващата се музика

Музиката е жена. Създават я нейните любовници – не са ревниви, дават я на всички. А тя остава добродетелна, независимо кому стане притежание.

Read more