ноември 2016

Магия без изход?

Указателните табели и те са залутани сякаш. Всички прилики с реални лица и събития са явни, но никога разбрани.

Read more

Тържеството на конкретиката

Човечеството върви към глобализация, а в същото време едвам балансира по коварния ръб между планетарната мащабност и индивидуалната особеност.

Read more